آی سی LM2903

یک مدار مجتمع شامل دو مقایسه کننده مستقل کم مصرف می باشد.

تومان
افزودن به سبد خرید